Історичні аспекти викладання навчальних дисциплін соціогуманітарного профілю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

історія України, державність, процес історичний

Бібліографічний опис

Древаль Ю. Д. Історичні аспекти викладання навчальних дисциплін соціогуманітарного профілю / Ю. Д. Древаль // Переяславская рада: её историческое значение и перспективы развития восточнославянской цивилизации: сб. науч. тр.: по матер. VII Междунар. науч.-практич. конференции, 19-20 декабря 2012 г., Ч. 1. / ред. А. Г. Романовский, Ю. И. Панфилов. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2013. - С. 153-155.