Кредитні спілки як стимул для розширення фінансування малого бізнесу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

мале підприємництво в Україні, ринкові стратегії, фінансові ризики, бюро кредитних історій, гарантування вкладів, страхування вкладів, кооперативне кредитування

Бібліографічний опис

Черняєва О. В. Кредитні спілки як стимул для розширення фінансування малого бізнесу / О. В. Черняєва, А. О. Ноздріна // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2012" : тр. 8-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 5-7 грудня 2012 р. – Харків : НТУ "ХПІ", 2012. – С. 224-226.