Вивчення можливості використання живильних середовищ, що отримані в процесі переробки некондиційного зернової сировини, як удосконалення біотехнології L-лізину

Ескіз недоступний

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

ферментації, біотехнології, культивування

Бібліографічний опис

Томченко В. М. Вивчення можливості використання живильних середовищ, що отримані в процесі переробки некондиційного зернової сировини, як удосконалення біотехнології L-лізину / В. М. Томченко, Н. Ю. Масалітіна, О. М. Близнюк // Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених : зб. тез доп. 14-ї Міжнар. наук.-практ. конф. магістрантів та аспірантів, 1-4 грудня 2020 р. / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – С. 339.