Дослідження оптимальних умов спектрофотометричного вмзначення амінокислот

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Приведено результати дослідження основних спектрофотометричних характеристик фенілаланіну та триптофану в ультрафіолетовій області та запропоновано оптимальні умови їх визначення: середовище – 0,01–2 М розчин NaOH; λ=258 нм для фенілаланіну та 280 нм для триптофану, інтервал концентрацій (0,1–8,0)10ˉ3 М для фенілаланіну, (0,1–2,0)10-4 М для триптофану.
The results of spectrophotometric study of the basic characteristics of phenylalanine and tryptophan in the ultraviolet region are given. The optimal conditions (environment – 0,01–2 М solution of NaOH; λ = 258 nm for phenylalanine and 280 nm for tryptophan; concentration range (0,1 – 8,0)∙10ˉ3 M for phenylalanine and (0,1 – 2,0)∙10-4 M for tryptophan) are determined.

Опис

Ключові слова

фенілаланін, триптофан, ультрафіолетова область, розчин, amino acids, phenylalanine, tryptophan

Бібліографічний опис

Клещев М. Ф. Дослідження оптимальних умов спектрофотометричного вмзначення амінокислот / М. Ф. Клещев, Т. Д. Костиркіна, О. О. Варанкіна, Н. Ю. Масалітіна, та інші // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 55 (1028). – С. 125-130.