Кафедра "Біотехнологія, біофізика та аналітична хімія"

Постійне посилання зібрання

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/biotech

Кафедра "Бiотехнологiя, біофізика та аналiтична хiмiя" була створена у 1998 році на базі кафедри "Аналітична хімія", яка у 1940 році була виділена з кафедри хімії в самостійну кафедру. Ініціатива створення кафедри належить доктору технічних наук, професору Миколі Федосовичу Клещеву.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту хімічних технологій та інженерії Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Кафедра провадить освітню, методичну та наукову діяльність у галузі знань "Хімічна та біоінженерія". Крім теоретичних основ біотехнології, велику увагу було приділяється контролю якості і сертифікації біотехнологічної продукції.

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 2 доктора наук: 1 – технічних, 1 – фармацевтичних; 8 кандидатів наук: 3 – біологічних, 5 – технічних; 2 співробітника мають звання професора, 6 – доцента.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 457
 • Документ
  Засоби реалізації повільних швидкостей заморожування, які необхідні для кріоконсервування ембріонів
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2016) Пасько, М. О.; Горбунов, Леонід Володимирович
 • Документ
  Имитационное моделирование в промышленной биотехнологии
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2016) Лущик, В. И.; Горбунов, Леонид Владимирович
 • Документ
  Використання силіконових матеріалів у сучасних конструкціях високофункціональних технічних засобів реабілітації
  (Національний університет цивільного захисту України, 2021) Солнцева, І. Л.; Бєлєвцова, Л. О.; Близнюк, Ольга Миколаївна; Васильченко, О. В.; Несторенко, Д.
 • Документ
  Застосування методів аналітичної хімії та контролю у дослідженні окисних процесів в хімічних, харчових, біотехнологічних та фармацевтичних технологіях
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Самойленко, Сергій Іванович; Бєлінська, Анна Павлівна; Бєлих, Ірина Анатоліївна; Близнюк, Ольга Миколаївна; Масалітіна, Наталія Юріївна; Варанкіна, Олександра Олександрівна
  Досліджено окисні процеси, які мають місце у продукті хімічних, харчових, фармацевтичних технологій та біоінженерії – ліпідному розчині β-каротину з біомаси Blakeslea trispora, збагаченого поліненасиченими жирними кислотами і рослинними антиоксидантами за допомогою титрування методом замісника для контролювання технологічних властивостей сировини та готової продукції. Аналітичний метод визначення вмісту пероксидів і гідропероксидів в сировинних компонентах і в розробленому продукті заснований на реакції взаємодії продуктів окиснення ліпідних компонентів (пероксидів і гідропероксидів) з калій йодидом в розчині оцтової кислоти і хлороформу і подальшому кількісному визначенні йоду, що виділився, розчином натрій тіосульфату титриметричним методом. Досліджено вміст первинних продуктів окиснення (пероксидів, гідропероксидів) в сировині для розробленого продукту: ліпідного розчину β-каротину з біомаси гетероталічного гриба Blakeslea trispora; рослинних олій різного жирнокислотного складу і з різним вмістом природних антиоксидантів. Одержані дані пероксидних чисел сировини задовольняють вимогам відповідної нормативної документації. Виготовлено ліпідний розчин β-каротину з біомаси Blakeslea trispora, збагаченого поліненасиченими жирними кислотами і природними антиоксидантами, наступного складу: олія соєва рафінована (70 ± 3,5 %); олія кунжутна рафінована (20 ± 0,8%); олія соняшникова рафінована (10 ± 0,6 %); ліпідний розчин β-каротину з біомаси Blakeslea trispora (0,01 ± 5∙10-4 %). Базуючись на проведених дослідженнях, визначено динаміку окиснення розробленого продукту – ліпідного розчину β-каротину з біомаси Blakeslea trispora, збагаченого поліненасиченими жирними кислотами і природними антиоксидантами. Доведено, що період індукції окиснення виробленого продукту за 85 ± 1 °С у 3,1 рази вище за період індукції контрольного зразку. Проведені дослідження свідчать про доцільність використання титрування методом замісника для контролю технологічних властивостей сировини та готової продукції в означених вище галузях промисловості.
 • Документ
  Визначення вмісту основних компонентів топінамбуру у процесі зберігання за допомогою аналітичних та фізико-хімічних методів аналізу
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Самойленко, Сергій Іванович; Бєлих, Ірина Анатоліївна; Мироненко, Лілія Сергіївна; Звягінцева, Оксана Вікторівна; Близнюк, Ольга Миколаївна; Масалітіна, Наталія Юріївна
  Робота присвячена вивченню біологічно активних речовин топінамбуру за допомогою аналітичних та фізико-хімічних методів аналізу. У ході проведення експерименту було визначено вміст інуліну та вітамінів у топінамбурі за допомогою методів аналітичної хімії: інуліну – 65,43 мкг/100 г, вітаміну С – 100,12 мкг/100 г, бета-каротину – 55,26 мкг/100 г. Досліджено зміну масової частки інуліну при зберіганні топінамбуру за різних температур та у переробленій на порошок сировині. При зберіганні бульб топінамбуру протягом семи місяців за різних температурних умов масова частка інуліну була більша у переробленій на порошок та висушеній сировині – 60 %, менша у морозильній камері – 50 % та найменша у холодильнику – 20 %. Досліджено зміну масової частки аскорбінової кислоти за допомогою титриметричного методу аналізу. У порошку бульб спостерігалось різке зниження вмісту аскорбінової кислоти, це можна пояснити інактивацією вітаміну при дії високих температур у процесі висушування сировини. Вміст аскорбінової кислоти в охолоджених бульбах (4±2) °С до кінця терміну зберігання знизився на 60 %. Найкращі результати були одержані у заморожених бульбах (–20±2) °С, вміст аскорбінової кислоти в них змінився на 12–15 % у порівнянні з контролем. Досліджено вміст бета-каротину, який визначали фотоколориметричним методом за стандартною методикою. У порошку бульб топінамбуру вміст бета-каротину до кінця терміну зберігання знизився на 12 %. У заморожених бульбах (–20±2) °С – на 35 %. У охолоджених бульбах, вміст бета-каротину супроводжувався зниженням масової частки бета-каротину протягом усього терміну та становив 60 %. Найкращі результати були одержані у бульб, які зимували у ґрунті, масова частка вітамінів знизилася лише на 10 %. При зберіганні бульб топінамбуру за різних температурних умов, частка вітамінів більша у бульбах які зимували у ґрунті, менша у морозильній камері і найменша у холодильнику. Надано рекомендації, щодо способу зберігання топінамбуру з максимальним збереженням вмісту біологічно активних речовин. Висушений порошок бульб топінамбуру найбільш придатний для тривалого зберігання з мінімальною втратою інуліну та бета-каротину, що дає змогу використовувати його при виробництві лікувально-профілактичних препаратів.
 • Документ
  Дослідження ефективності інокуляції сої біотехнологічними препаратами
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2022) Коляда, О. В.; Близнюк, Ольга Миколаївна; Масалітіна, Наталія Юріївна; Бєлінська, Анна Павлівна; Варанкіна, Олександра Олександрівна; Бєлих, Ірина Анатоліївна
  Соя є потужними біологічними фіксатором молекулярного азоту. Підвищенню інтенсифікації азотфіксації культури сприяє інокуляція – заселення прикореневої зони ефективними штамами симбіотичних бульбочкових бактерій. Бульбочкові симбіотичні бактерії фіксують молекулярний азот і трансформують його в доступну для культур форму. Також бульбочкові бактерії синтезують амінокислоти й вітаміни групи В та інші біологічно активні речовини, що в цілому позитивно впливає на ріст і розвиток сої та забезпечує високу продуктивність культури. Особливості взаємодії бобових рослин і бульбочкових бактерій у польових умовах залежать від ряду факторів, таких як генотип рослин, видовий склад, чисельність та активність азотфіксаторів, властивості ґрунтів, їх водний і температурний режими та рівень агротехніки. Проаналізовано ефективність інокуляції сої біотехнологічними препаратами на основі азотфіксувальних мікроорганізмів. В Україні на сьогодні на основі бульбочкових бактерій створено та апробовано ряд біотехнологічних препаратів, таких як Нітрагін, Ризотрофін, Ризоактив, Ризобофіт, Ризогумін, Азотофіт, Азорхіс. Численними експериментами науковців доведено, що їх внесення за вирощування бобових культур сприяє підвищенню урожайності зеленої маси на 50,0–54,0 %, зерна – на 11,0–40,0 %, забезпечує зростання збору протеїну, підвищення стійкості рослин до хвороб, та сприяє формуванню активного симбіотичного апарату. Відповідно до результатів аналізу наукової літератури та проведених досліджень встановлено позитивний вплив застосування біотехнологічних препаратів на формування бульбочок на коренях сої та підвищення інтенсивності азотфіксації. Також прослідковано позитивні зміни показників структури врожаю культури під впливом інокуляції. Підтверджено підвищення урожайності сої за застосування біотехнологічних препаратів на основі симбіотичних азотфіксувальних бактерій. Доведено, що інокуляція сої біотехнологічними препаратами є ефективним заходом, що забезпечує підвищення продуктивності сої, покращення якості отриманої продукції, сприяє інтенсифікації утворення бульбочок на коренях, і як наслідок, посилює фіксацію атмосферного азоту.
 • Документ
  Створення систем доставки антигенів та ліків на основі штучних і природних ліпідних наночастинок: ліпосоми та екзосоми
  (ТОВ "Друкарня Мадрид", 2023) Краснопольський, Юрій Михайлович; Пилипенко, Дар'я Михайлівна
  У монографії обговорюються останні досягнення у галузі фармацевтичної біотехнології зі створення систем доставки ліків та антигенів на основі ліпосомальних наночастинок. Розглянуто основні аспекти одержання ліпосом, ліпосомальні ад’юванти у сучасних вакцинах, зареєстровані в Україні ліпосомальні форми препаратів, а також наведено дані останніх років з вивчення екзосомальних наночастинок та перспективи створення гібридних ліпосомально-екзосомальних наночастинок. Монографія призначена для широкого кола читачів: студентів, аспірантів, науковців біотехнологічного та фармацевтичного напряму.
 • Документ
  Вплив природи і концентрації фонових електролітів на процеси протонування аніонів органічних кислот та їх застосування у хімічному аналізі
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2014) Мельник, В. В.; Бурлака, М. М.
 • Документ
  Біоконверсія відходів
  (2023) Бєлінська, Анна Павлівна; Близнюк, Ольга Миколаївна; Масалітіна, Наталія Юріївна; Мироненко, Лілія Сергіївна
  У навчальному посібнику викладено теоретичні основи біоконверсії відходів. Навчальний посібник призначений для студентів усіх форм навчання спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія». Розглянуто загальну характеристику відходів, основні принципи мік-робіологічної переробки органічних відходів. Зосереджено увагу на способах збагачення відходів кормовим білком, силосування, компостування, аеробної стабілізації, анаеробному зброджуванні та метаногенерації, біоконверсії в теплову енергію, паливо, біодобрива, а також біодеструкції рослинних і синтетичних полімерів. Проаналізовано основні технологічні особливості складування та поховання твердих відходів. Розглянуто питання вермикультивування та вермикомпостування як способи біоконверсії відходів. Посібник може бути корисним науковцям і практикам, викладачам, а також працівникам біотехнологічної та переробної промисловості і сільського господарства у їх повсякденній професійній діяльності.
 • Документ
  Контроль якісного складу лікарського засобу "Корглікон" та його ін'єкційних форм методом ВЕТШХ
  (Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 2016) Колісник, Олексій Васильович; Броніна, О. А.; Георгієвський, В. П.
 • Документ
  Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Контроль та керування біотехнологічними процесами"
  (2022) Бєлінська, Анна Павлівна
  Метою освоєння навчальної дисципліни "Контроль та керування біотехнологічними процесами" є формування у студентів системи знань з основ контролю та регулювання технологічних параметрів і керування процесами біотехнологічних виробництв з використанням приладів і засобів автоматизації. У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: - основні поняття теорії керування технологічними процесами; - основні види систем автоматичного регулювання; - типові системи автоматичного управління у біотехнічній промисловості; - методи та засоби діагностики та контролю основних технологічних параметрів. У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: - обгунтовувати раціональну систему регулювання технологічного процесу; - вибирати конкретні типи приладів для діагностики хіміко-технологічного процесу. Дані методичні вказівки мають допомогти у самостійному вивченні ряду тем, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни "Контроль та керування біотехнологічними процесами" студентам спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія".
 • Документ
  Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Контроль та керування біотехнологічними процесами"
  (2022) Бєлінська, Анна Павлівна
  Метою освоєння навчальної дисципліни "Контроль та керування біотехнологічними процесами" є формування у студентів системи знань з основ контролю та регулювання технологічних параметрів і керування процесами біотехнологічних виробництв з використанням приладів і засобів автоматизації. У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: - основні поняття теорії керування технологічними процесами; - основні види систем автоматичного регулювання; - типові системи автоматичного управління у біотехнічній промисловості; - методи та засоби діагностики та контролю основних технологічних параметрів. У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: - обгунтовувати раціональну систему регулювання технологічного процесу; - вибирати конкретні типи приладів для діагностики хіміко-технологічного процесу. Дані методичні вказівки мають допомогти у самостійному вивченні ряду тем, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни "Контроль та керування біотехнологічними процесами" студентам спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія".
 • Документ
  Методичні вказівки до практичних робіт з курсу "Контроль та керування біотехнологічними процесами"
  (2022) Бєлінська, Анна Павлівна; Близнюк, Ольга Миколаївна; Масалітіна, Наталія Юріївна
  В даний час вимоги до якості продуктів, що випускаються підприємствами біотехнологічної промисловості, визначають не тільки тип обладнання, який виконує ту чи іншу операцію, але й умови, принципи та методи його роботи, а також зумовлюють наявність різних типів апаратів, що застосовуються. Системи автоматизації (СА), які застосовуються в біотехнологічній промисловості та автоматичні системи управління технологічними процесами (АСУТП) різні та різноманітні за типами, засобами зв'язку, інтерфейсами, типом обробки сигналу тощо. Автоматизація являє собою один із найважливіших засобів здійснення переходу до якісно нового виробництва за рахунок підвищення продуктивності праці, поліпшення якості продукції, оптимізації процесів, зниження собівартості продукції, забезпечення безпеки роботи обладнання, поліпшення умов та культури виробництва. Дані методичні вказівки призначені для виконання практичних робот з курсу "Контроль та керування біотехнологічними процесами" для студентів спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія". Мета практичних робіт – систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань, здобуття практичних навичок розрахунку та проектування конкретних завдань автоматизації біотехнологічних виробництв на сучасному рівні досягнення науки та техніки. При виконанні практичних робіт вирішуються такі завдання: виконання робіт на стадіях технічного та робочого проектування, освоєння методів інженерного вибору, розрахунку технічних приладів та засобів автоматизації. Виконання практичних робіт сприяє глибшому вивченню курсу та отриманню практичних навичок проектування систем автоматизованого управління біотехнологічних виробництв та розрахунку первинних вимірювальних перетворювачів та вимірювальних схем.
 • Документ
  Методичні вказівки до практичних робіт з курсу "Контроль та керування біотехнологічними процесами"
  (2022) Бєлінська, Анна Павлівна; Близнюк, Ольга Миколаївна; Масалітіна, Наталія Юріївна
  В даний час вимоги до якості продуктів, що випускаються підприємствами біотехнологічної промисловості, визначають не тільки тип обладнання, який виконує ту чи іншу операцію, але й умови, принципи та методи його роботи, а також зумовлюють наявність різних типів апаратів, що застосовуються. Системи автоматизації (СА), які застосовуються в біотехнологічній промисловості та автоматичні системи управління технологічними процесами (АСУТП) різні та різноманітні за типами, засобами зв'язку, інтерфейсами, типом обробки сигналу тощо. Автоматизація являє собою один із найважливіших засобів здійснення переходу до якісно нового виробництва за рахунок підвищення продуктивності праці, поліпшення якості продукції, оптимізації процесів, зниження собівартості продукції, забезпечення безпеки роботи обладнання, поліпшення умов та культури виробництва. Дані методичні вказівки призначені для виконання виконання практичних робот з курсу "Контроль та керування біотехнологічними процесами" для студентів спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія". Мета практичних робіт – систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань, здобуття практичних навичок розрахунку та проектування конкретних завдань автоматизації біотехнологічних виробництв на сучасному рівні досягнення науки та техніки. При виконанні практичних робіт вирішуються такі завдання: виконання робіт на стадіях технічного та робочого проектування, освоєння методів інженерного вибору, розрахунку технічних приладів та засобів автоматизації. Виконання практичних робіт сприяє глибшому вивченню курсу та отриманню практичних навичок проектування систем автоматизованого управління біотехнологічних виробництв та розрахунку первинних вимірювальних перетворювачів та вимірювальних схем.
 • Документ
  Конспект лекцій з курсу "Контроль та керування біотехнологічними процесами"
  (2022) Бєлінська, Анна Павлівна; Близнюк, Ольга Миколаївна; Масалітіна, Наталія Юріївна
  Дисципліна "Контроль та керування біотехнологічними процесами" розкриває прикладні питання теорії автоматичного регулювання біотехнологічних процесів, а також принципи синтезу засобів автоматики, якими на даний час оснащені всі виробничі технологічні об'єкти біотехнологічних виробництв. Автоматизація виробничих процесів в біотехнології – це комплекс заходів з розроблення нових, прогресивних технологічних процесів і створення на їх основі нових високопродуктивних машин і систем машин. Головний напрямок автоматизації – створення високопродуктивних технологічних процесів. На сьогодні можна з упевненістю стверджувати, що напрямок переобладнання біотехнологічних виробництва на основі гнучких автоматизацій усіх процесів набув визнання. Гнучкі виробничі модулі й роботизовані технологічні комплекси спільно з іншими автоматизованими засобами забезпечення функціонування є основними виконавчими структурними одиницями сучасного гнучкого автоматизованого виробництва. Конспект лекцій призначений для роботи над теоретичним матеріалом з курсу "Контроль та керування біотехнологічними процесами" для студентів спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія". Мета курсу – формування у студентів системи знань з основ контролю та регулювання технологічних параметрів і керування процесами біотехнологічних виробництв з використанням приладів і засобів автоматизації. Дисципліна "Контроль та керування біотехнологічними процесами" є основною, в якій комплексно розглядаються основи розробки та аналізу систем регулювання біотехнологічних процесів, а також області їх застосування. Для вивчення дисципліни потрібна підготовка з таких дисциплін: "Процеси та апарати біотехнологічних виробництв", "Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв", "Основи проектування біотехнологічних виробництв", "Промислова біотехнологія". Знання з дисципліни використовується на переддипломній практиці та у дипломному проектуванні.
 • Документ
  Конспект лекцій з курсу "Контроль та керування біотехнологічними процесами"
  (2022) Бєлінська, Анна Павлівна; Близнюк, Ольга Миколаївна; Масалітіна, Наталія Юріївна
  Дисципліна "Контроль та керування біотехнологічними процесами" розкриває прикладні питання теорії автоматичного регулювання біотехнологічних процесів, а також принципи синтезу засобів автоматики, якими на даний час оснащені всі виробничі технологічні об'єкти біотехнологічних виробництв. Автоматизація виробничих процесів в біотехнології – це комплекс заходів з розроблення нових, прогресивних технологічних процесів і створення на їх основі нових високопродуктивних машин і систем машин. Головний напрямок автоматизації – створення високопродуктивних технологічних процесів. На сьогодні можна з упевненістю стверджувати, що напрямок переобладнання біотехнологічних виробництва на основі гнучких автоматизацій усіх процесів набув визнання. Гнучкі виробничі модулі й роботизовані технологічні комплекси спільно з іншими автоматизованими засобами забезпечення функціонування є основними виконавчими структурними одиницями сучасного гнучкого автоматизованого виробництва. Конспект лекцій призначений для роботи над теоретичним матеріалом з курсу "Контроль та керування біотехнологічними процесами" для студентів спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія". Мета курсу – формування у студентів системи знань з основ контролю та регулювання технологічних параметрів і керування процесами біотехнологічних виробництв з використанням приладів і засобів автоматизації. Дисципліна "Контроль та керування біотехнологічними процесами" є основною, в якій комплексно розглядаються основи розробки та аналізу систем регулювання біотехнологічних процесів, а також області їх застосування. Для вивчення дисципліни потрібна підготовка з таких дисциплін: "Процеси та апарати біотехнологічних виробництв", "Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв", "Основи проектування біотехнологічних виробництв", "Промислова біотехнологія". Знання з дисципліни використовується на переддипломній практиці та у дипломному проектуванні.
 • Документ
  Методичні вказівки до практичних робіт з курсу "Екобіотехнологія"
  (2022) Бєлінська, Анна Павлівна; Близнюк, Ольга Миколаївна; Масалітіна, Наталія Юріївна
  Екобіотехнологія є однією з найважливіших галузей розвитку та прикладного застосування біотехнології, вона спрямована на вирішення природоохоронних завдань специфічними біотехнологічними методами, що поєднує біологічні, хімічні та інженерні знання з професійними навичками мікробіолога та хіміка-аналітика, геохіміка та гідробіолога, ґрунтознавця та агротехніка, фіто- та зооценолога, популяційного генетика та еколога, токсиколога та епідеміолога, менеджера, який володіє питаннями екологічного та нормативного законодавства, оцінки ризику, роботи з геоінформаційними системами, інженерного будівництва. Дані методичні вказівки призначені для виконання виконання практичних робот з курсу "Екобіотехнологія" для студентів спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія". До навчального посібника входять практичні і лабораторні роботи, які охоплюють основні розділи курсу екологічної біотехнології. У кожній лабораторній роботі наведені мета і завдання дослідження, яким передує теоретичний матеріал, що значно розширює й поглиблює знання студента з цієї проблеми. В експериментальній частині наведено принцип методу, за яким виконується дослідження, хід роботи і формули для кількісних розрахунків. Виконання лабораторних робіт студентами буде сприяти кращому та більш глибокому засвоєнню теоретичного курсу. Наприкінці кожного розділу пропонуються контрольні запитання з даної теми. Виконання практичних та лабораторних робіт сприяє глибшому вивченню курсу та отриманню практичних навичок роботи з біологічними об’єктами, лабораторним обладнанням, реактивами, приладами тощо; проведення біотехнологічних досліджень, хімічних та біохімічних експериментів за заданою інструкцією та відповідним завданням. Методичні вказівки містять інформацію, щодо техніки безпеки при роботі в лабораторіях, методик постановки експериментів, отримання корисних продуктів, методів визначення якості отриманих продуктів та перевірки їх на токсичність.
 • Документ
  Методичні вказівки до практичних робіт з курсу "Біоконверсія відходів"
  (2022) Бєлінська, Анна Павлівна; Близнюк, Ольга Миколаївна; Масалітіна, Наталія Юріївна
  Відходи виробництва та споживання слід розглядати не тільки як причину забруднення навколишнього середовища та негативного впливу на людину, але і як джерело вторинних матеріальних та енергетичних ресурсів. Масштаби утворення відходів виробництва та споживання дозволяють стверджувати про появу так званої "вторинної геології" - науки про антропогенні ресурси, які є джерелом ресурсів, як одного із напрямів вирішення проблеми звуження сировинної бази промислового чи сільськогосподарського виробництва. Дані методичні вказівки призначені для виконання виконання практичних робот з курсу "Біоконверсія відходів" для студентів спеціальності 162 "Біотехнології та біоінженерія". До навчального посібника входять практичні і лабораторні роботи. У кожній лабораторній роботі наведені мета і завдання дослідження, яким передує теоретичний матеріал, що значно розширює й поглиблює знання студента з цієї проблеми. В експериментальній частині наведено принцип методу, за яким виконується дослідження, хід роботи і формули для кількісних розрахунків. Виконання практичних і лабораторних робіт студентами буде сприяти кращому та більш глибокому засвоєнню теоретичного курсу. Наприкінці кожного розділу пропонуються контрольні запитання з даної теми. Методичні вказавки містять інформацію, щодо техніки безпеки при роботі в лабораторіях, методик постановки експериментів, отримання корисних продуктів, методів визначення якості отриманих продуктів та перевірки їх на токсичність.
 • Документ
  Виділення та очистка куркуміноїдів із кореневища Curcuma Longa L.
  (Національний фармацевтичний університет, 2019) Пилипенко, Дар'я Михайлівна; Краснопольський, Юрій Михайлович
  Актуальність. Куркумін являє собою високоефективний природний антиоксидант ліпофільної природи, щодо якого накопичена велика доказова база, яка підтверджує його безпечність та ефективність. На теперішній час в Україні відсутня комерційна високоочищена фармацевтична субстанція даного біофлаваноїду. Метою роботи було виділення та очистка куркуміноїдів із кореневища Curcuma Longa L. Матеріали та методи. Для оцінки якості куркуміноїдів використовували методи хроматографії: тонкошарової та високоефективної рідинної. Кількісне визначення куркуміноїдів проводили спектрофотометрично при 540 нм. Результати та їх обговорення. Проведено порівняння розчинності куркуміну в органічних розчинниках різної полярності: гексані, ацетоні, хлороформі, етанолі, метанолі. Визначені оптимальні умови екстракції куркуміноїдів: вид екстрагенту, співвідношення сировини та екстрагенту, тривалість, температура та ін. Досліджені умови осадження куркуміноїдів з метою очистки екстракту від супутніх домішок. Для одержання високоочищеного куркуміну використовували колоночну хроматографію на силікагелі. Висновки. Запропоновано схему одержання розчину куркуміноїдів високого ступеня очистки із вмістом куркуміноїдів не менше 90 %, серед яких 72 % складає диферулометан.