Дослідження методів отримання рідких комплексних добрив

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

мікроелементи, сольовий розчин, гідроліз, температура

Бібліографічний опис

Ніколаєв М. В. Дослідження методів отримання рідких комплексних добрив / М. В. Ніколаєв, А. С. Савенков, І. С. Білогур // IX Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів : матеріали конф., 07-09 квітня 2015 р. : у 4 ч. Ч. 3 / орг. ком. А. П. Марченко [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – С. 187.