Ціннісні снови технологій легітимації політичної влади в контексті східнослов'янської цивілізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

глобалізація, людина, краще майбутнє, східнослов’янська єдність

Бібліографічний опис

Висоцький О. Ю. Ціннісні снови технологій легітимації політичної влади в контексті східнослов'янської цивілізації / О. Ю. Висоцький // Переяславская рада: её историческое значение и перспективы развития восточнославянской цивилизации: сб. науч. тр.: по матер. VI Междунар. науч.-практич. конференции, 15-16 декабря 2011 г. / ред. А. Г. Романовский, Ю. И. Панфилов. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2012. – С. 55-59.