Застосування газодифузійного катоду в електрохімічному синтезі гіпохлориту натрію

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Анотація
Опис
Ключові слова
окиснення, очистка води, хлориду натрію, електроліз
Бібліографічний опис
Рутковська К. С. Застосування газодифузійного катоду в електрохімічному синтезі гіпохлориту натрію / К. С. Рутковська, Г. Г. Тульський // XII Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів : матеріали конф., 17-20 квітня 2018 р. : у 3 ч. Ч. 3 / ред. Є. І. Сокол ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – С. 105.