Визначення центрів відповідальності в системі управління інформаційними витратами підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
В статті досліджується поняття „центр відповідальності” в контексті управління інформаційними витратами на рівні промислового підприємства та аналізуються сучасні прийоми, які покликані значно підвищити продуктивність операційної діяльності, а, отже, покращити фінансовий стан суб’єктів господарювання
In the article the notion “center of responsibility” on enterprise level and information cost’s management were investigated. The modern methods for productivity increasing of operating activities and enterprises financial condition improving, as a result, are analyzed
Опис
Ключові слова
бюджетування, економічний потенціал, продуктивність, фінансовий стан, center of responsibility, informative expenses, budgeting, economic potential
Бібліографічний опис
Замула О. В. Визначення центрів відповідальності в системі управління інформаційними витратами підприємства / О. В. Замула // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 45 (951). – С. 56-62.