Кафедра "Менеджмент"

Постійне посилання зібрання

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/mto

Від грудня 2021 року кафедра має назву "Менеджмент", попередня назва – "Менеджмент та оподаткування".

Кафедра "Менеджмент та оподаткування" заснована у 1991 році, добре відомим в Україні організатором науки та освіти, доктором технічних наук, заслуженим діячем науки і техніки України, академіком Леонідом Миколайовичем Івіним та є першою в Україні кафедрою менеджменту.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". За понад 30-річний період кафедрою здійснено підготовку і випуск понад 2000 фахівців в області менеджменту.

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 3 доктора економічних наук, 23 кандидата наук: 18 –економічних, 2 – технічних, 1 – фізико-математичних, 1 – педагогічних, 1 – наук з державного управління; 2 співробітника мають звання професора, 18 – доцента. Викладачі кафедри мають практичний міжнародний досвід та володіють англійською мовою, що дає змогу проводити навчання як українською, так і англійською мовами.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 942
 • Документ
  Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з навчальної дисципліни "Управління стратегічними змінами"
  (2023) Коптєва (Фадєєва), Ганна Миколаївна; Прохоренко, Олена Вікторівна
  У сучасних умовах господарювання, яким притаманні стрімкий розвиток технологій, скорочення періодів життєвого циклу товарів, галузевих ринків та технологій, поглиблення глобалізаційних процесів, інтеграційні трансформації, підприємства повинні бути налаштовані на усвідомлення необхідності проведення змін та їх постійне, обґрунтоване, структуроване і злагоджене впровадження. У відповідь на стрімкі зміни, які постійно відбуваються в зовнішньому середовищі, кожне підприємство має розробляти та впроваджувати адекватні дії. Стратегія кожного підприємства повинна містити систему стратегічних змін, оскільки тільки системний підхід до формування стратегічних змін на підприємстві може привести до успіху. Управління стратегічними змінами – це дисципліна циклу професійної підготовки здобувачів вищої освіти магістерського рівня підготовки спеціальності 073 «Менеджмент».
 • Документ
  Підтримка прийняття управлінських рішень в системі контролінгу
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Ходирєва, Оксана Олегівна; Кодочигов, Дмитро Олексійович
  Контролінг раціоналізує інформаційні потоки на підприємстві, забезпечує координацію та обґрунтовану підтримку управлінських рішень, завдяки чому відбувається процес прийняття рішень спрямований на забезпечення розвитку організації.
 • Документ
  Features of information support of enterprise economic sustainability management
  (Premier Publishing s.r.o., Vienna, 2020) Mishchenko, V. A.; Sitak, I. L.
  The main essential characteristics of information support of enterprise economic stability management are considered and analyzed in the article. The features, which should be taken into account when developing the integral theoretical concept of information management on enterprise economic stability, are determined. The list of requirements to information support, which are conditioned by its main purpose
 • Документ
  Features of the development of the machine-building complex of Ukraine
  (Wydawca "Interdruk", Poland, Warszawa, 2020) Mishchenko, A. V.; Sitak, I. L.
  In the presented article, the problems of the development of the machine-building complex of Ukraine are studied, as well as the prospects for the development of the machine-building complex in a market economy. The positive and negative aspects of the development of mechanical engineering are revealed. It has been substantiated that an important condition for the development of mechanical engineering is the expansion of the export potential, which, in turn, is associated with foreign exchange earnings necessary for the structural restructuring of the economy, modernization of production, and the purchase of fuel and raw materials.
 • Документ
  Превентивное оценивание эффективности финансового управления на предприятии
  (Premier Publishing s.r.o., Vienna, 2020) Мищенко, Владимир Акимович; Ситак, Ирина Леонидовна; Домнина, Ирина Игоревна
  Describes the need in the current environment to improve the quality of general and financial management in the enterprise. A methodical approach to the calculation of the index of financial management efficiency taking into account internal factors and stock market indicators is proposed. The dynamics of this index over time can be used for self-management at management levels to improve the quality of this process.
 • Документ
  The Role of Corporate Social Responsibility Inensuring the Economic Security of the Enterprise
  (Державний біотехнологічний університет, 2022) Koptieva (Fadieieva), H. M.
 • Документ
  Сучасний стан та шляхи відновлення економіки України
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Сітак, Ірина Леонідівна; Ширяєва, Наталя Володимирівна; Чайкова, Олена Ігорівна
  В статті здійснено огляд основних наслідків повномасштабного воєнного вторгнення та вплив на основні результати української промисловості у короткостроковій і довгостроковій перспективах. Встановлено, що найкраще зберігають та/або відновлюють виробництво галузі, які забезпечують базові потреби населення (виробляють їжу, одяг чи взуття). Доведено, що повномасштабна воєнна агресія підкреслила слабкі місця української економіки. Встановлено, що перші кілька місяців повномасштабного вторгнення в Україну супроводжувалися паливною кризою, що поставило перед керівництвом держави та бізнесом задачу налагоджування паливної логістику з нуля. Ця обставина також зменшила темпи відновлення економіки країни. На основі обробки статистичних даних, доведено що військові дії призвели до падіння ВВП України на 32% у 2022 році, спричинило девальвацію гривні та викликало зниження промислового виробництва та споживчих настроїв. Погіршенню ситуації в економіці також сприяв дефіцитом електроенергії. Національний оператор електропередачі був змушений застосувати обмеження споживання електроенергії в країні. Після кожного чергового удару ситуація погіршувалася, а після ракетних ударів у листопаді було коротке, але повне затемнення. Саме перебої з електроенергією погіршили ділові настрої та призвели до переглядів макроекономічних прогнозів. Встановлено, що у низці галузей (виробництві будматеріалів, металургії та металообробці, хімічній промисловості та машинобудуванні) фіксується критичне падіння виробництва. Навіть у деревообробній галузі, яка переважно сконцентрована на заході та півночі країни, лише 35% підприємств працюють майже на повну потужність. Дані підтверджують, що цілі галузі швидко стали заручниками війни, зважаючи на порушення ланцюгів постачання, блокаду морських шляхів експорту та зменшення попиту. Доведено, щоб успішно відновити економіку країни, відновити експортні можливості та витримувати конкуренцію на світових ринках, вистояти в боротьбі за ринки збуту своєї продукції Україні необхідно: підвищити ефективність економіки, яка базується на розвитку ринкових відносин; всебічно збільшувати експортну спрямованість зовнішньоекономічної діяльності; забезпечувати перехід до розрахунків з зарубіжними партнерами у вільноконвертованій валюті; удосконалити концепцію розвитку експортно-імпортних операцій.
 • Документ
  Концепції стійкого організаційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Шматько, Наталія Михайлівна; Пантєлєєва, Ірина Вікторівна; Кармінська-Бєлоброва, Марина Володимирівна
  Сформована система концептуальних положень забезпечення стійкості організаційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем орієнтовна на реалізацію авторської системи гіпотез щодо: необхідності використання інтеграційних можливостей окремих суб'єктів господарювання для отримання переваг у конкурентній боротьбі та для підтримки стійкості узгодженого розвитку; підтримки стійкості життєдіяльності великомасштабних економіко-виробничих систем за рахунок оптимізації складових інтеграційного базису, вірного утворення архітектури великомасштабних економіко-виробничих систем та вибору найбільш доречної її організаційної форми; можливість моделювання розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем через співвіднесення її архітектурного представлення зі стадіями життєвого циклу; використання компетенцій суб'єктів господарювання як базису інтеграційної взаємодії в рамках певної економіко-виробничої системи; підпорядкованості ефективності функціонування та розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем визначається ступеню розкриття потенціалу інтеграційної взаємодії вхідних до великомасштабних економіко-виробничих учасників. Доведення даних гіпотез дозволило наголосити, що забезпечення стійкості організаційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем досягається за рахунок оптимізації структури та параметрів взаємодії стратегічних бізнес одиниць (учасників) великомасштабної економіко-виробничої системи, що збільшує актуальність розробок у сфері інституціональної регламентації життєдіяльності великомасштабних економіко-виробничих систем. Таке формування великомасштабних систем створює додаткові переваги у конкурентній боротьбі через, наприклад, концентрацію ресурсів на найбільш дієвих практиках діяльності чи через створення більш дієвої системи розрахунків. Разом з тим, провадження інтеграційних процесів чи збільшення масштабів діяльності завжди спричиняє прояв певних факторів-загроз та труднощів, вирішення яких потребує належного економічного підґрунтя. Так, по-перше, збільшення масштабів діяльності підприємств призводить до ускладнення організаційної структури та появи численних вад в забезпеченні роботи механізмів управління. По-друге, виникнення будь-якого з видів об'єднань підприємств збільшує ймовірність негативного прояву корпоративних конфліктів. По-третє, слід звернути увагу на загрозу розпорошеності відносин власності внаслідок інтеграційно-дезінтеграційних процесів. Наостанок, розмаїття можливих організаційних форм взаємодії підприємств потребує певної теоретичної уніфікації.
 • Документ
  The impact of csr on financial performance: controversial empirical evidence and reasons behind it
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Nashchekina, Olga Mykolayivna; Koptieva, Hanna Mykolayivna; Tymoshenkov, Ihor Vladyslavovych
  Business case for corporate social responsibility (CSR) is becoming increasingly relevant today because it allows companies to align interests of different groups of stakeholders through creating a shared value. To integrate CSR in a company's business model effectively, it is important to understand the relationship between CSR and financial performance. However, a large number of studies on the impact of CSR on a company's bottom line have yielded controversial results. The goal of this article is to provide an overview of discrepancies in the results of empirical studies on the relationship between CSR and financial performance reported in the literature and summarize the reasons and methodological issues underlying the lack of consensus regarding this relationship. We show that most authors observed a positive impact of CSR on financial performance, however some authors reported a negative, U-shaped, inverted U-shaped, and S-shaped relationships, as well as the absence of any impact of CSR on financial performance. The discrepancy in the results can be related to a multidimensional and heterogeneous nature of CSR, and hence, to the lack of uniformity in measuring it. Similarly, financial performance can also be measured through a variety of indicators, both accounting- and market-based. The differences in the measurement methodology make the results of different studies less comparable. The relationship between CSR and financial performance can also depend on the approach to CSR used by companies. If CSR serves as an instrument for wealth creation, its impact on financial performance should be positive by definition. If CSR is based on purely ethical considerations, it may be merely a cost-center with no economic benefits. The relationship between CSR and financial performance can be weakened or strengthened by a large number of external and internal situational factors, such as the institutional environment, industry dynamism, company size, form of ownership and many others that can have a moderating effect on the relationship. The causality within this relationship can be bidirectional and result in a virtuous cycle, but it can also be reversed and asymmetrical. The ambiguity of the results reported in the literature can be connected with a delayed effect of CSR on financial performance, when it takes some time for investments in CSR to pay off in terms of financial benefits.
 • Документ
  Розвиток системи адміністрування податків суб'єктів підприємницької діяльності України
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Замула, Олена Василівна; Замула, Олексій Олександрович
  В статті представлений системний та процесний підходи щодо опису системи адміністрування податків суб'єктів підприємницької діяльності в Україні. З позицій системного підходу адміністрування податків представляє собою систему, яка в елементарному вигляді складається з суб’єкту управління, об’єкту управління і зв'язків між ними, через які відбувається здійснення управлінського впливу на податкові правовідносини особами, основним посадовим обов'язком яких є прийняття рішень та доведення їх до підлеглих. Спираючись на відомі моделі системно-орієнтованого управління організаціями та окремими її елементами, у системі, покликаній забезпечувати дотримання норм податкового законодавства виділити такі складові: вхід системи, що представлений фінансовими, матеріальними, нематеріальними та трудовими ресурсами; керуюча та керована підсистеми, а також вихід системи у вигляді економічних та соціальних результатів діяльності, донарахованих сум податків, офіційної та неофіційної інформації, навчання і розвитку працівників, забезпечення безпеки соціальної взаємодії, тощо. З позицій процесного підходу адміністрування податків є регламентованою законами й іншими нормативно-правовими актами правлінська діяльність, що здійснюється податковими та іншими контролюючими органами. Початок повномасштабного вторгнення в Україну російських військ став відправною точкою виникнення низки проблем у системі та процесах адміністрування податків у нашій державі, що пов'язані з втратою правосуб'єктності платниками податків, повною чи тимчасовою втратою ними об’єктів оподаткування, реєстраційними змінами, технічним унеможливленням реєстрації господарських операцій та здійснення комунікацій з контролюючими органами, тощо. Визначено, що вирішення більшості зазначених проблем лежить у площині оподаткування, тобто прийняття законів, що формують податкову систему. Вважаємо, що в Україні мають бути зменшене податкове навантаження на бізнес та спрощений процес адміністрування податків на найближчі п'ять років по завершенню військових дій на території України для якнайшвидшого відновлення національного бізнесу та залучення іноземних інвесторів.
 • Документ
  Аналіз сучасних методів та підходів до управління ризиками на підприємстві
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Шматько, Наталія Михайлівна; Кармінська-Бєлоброва, Марина Володимирівна
  В статті зазначається, що підвищення результативності системи менеджменту передбачає необхідність виконання запобіжних дій на основі планування, аналізу та покращення діяльності, пов'язаної з ризиками та можливостями, зроблено наголос, що основна мета ризик-менеджменту полягає у координації дій керівництва для покращення фінансових результатів та створення таких умов, щоб підприємство не перевищило допустимі втрати. Проведено аналіз сучасних методів та підходів для успішного управління ризиком та виявлення особливостей формування системи управління ризиками. Створена на підприємстві система ризик-менеджменту повинна керувати ризиками для досягнення поставлених цілей та завдань, при цьому застосовують концепції ризик-орієнтованого підходу, що реалізується у необхідності визначення ризиків під час планування діяльності підприємства. Система управління ризиками полягає у дослідженні та аналізі ймовірності настання негативної події чи ризику, її мінімізації чи усунення. Важливим перевагою цього стандарту є опис 31-го методу оцінювання ризиків з погляду сфери їх застосування, переваг та недоліків кожного з них. Варто зазначити, що саме цей стандарт є найпоширенішим у практиці управління ризиками українських підприємств. Основні методи стандарту це можливість отримання кількісних вихідних даних, невизначеність результатів оцінки. На етапі експлуатації важливо застосовувати методи з високим ступенем визначеності результатів оцінки та мати кількісну інформацію про об'єкти оцінки. Управління ризиками спрямоване на підвищення шансів на досягнення цілей проекту шляхом усунення та мінімізації ризиків, щоб підвищити шанси проекту на успіх. При цьому виникнення серйозних ризиків, які можуть призвести до провалу проекту, має бути по можливості зведено до мінімуму. Визначено, що при професійному управлінні ризиками необхідно регулярно перевіряти запланований та фактичний стан. Це включає переоцінку ймовірності виникнення ризику і коригування заходів і планів підприємства. Особливу увагу при побудові системи управління ризиками необхідно приділяти встановленню переліку допустимих власнику ризику видів впливу та способів модифікації факторів ризику.
 • Документ
  Зміни вимог до лідерських якостей менеджерів на підприємствах України в умовах воєнного стану
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Маковоз, Оксана Сергіївна; Яценко, Ольга Миколаївна; Горбунов, Микола Петрович
  Під час війни кардинальні зміни торкнулись усіх сфер життя України. Нагальна потреба сьогодення – пошук оптимальних та аргументованих програм сталого функціонування підприємств у період воєнного стану та закладання підвалин для подальшого відновлення після завершення військових дій. Сформувати зазначені належні умови для бізнесу здатні професіонали, управлінці-лідери, які будуть відповідати вимогам сучасності. Актуальними стають питання щодозмін вимог до менеджера підприємства воєнного стану і відповідність сформування необхідних якостей у майбутніх управлінців під час навчання у ЗВО. Метою дослідження є аналіз вимог до сучасного менеджера-лідера щодо здатності забезпечити ефективне виконання управлінських завдань. У результаті аналізу з'ясовано, що відбулися певні зміни в уявленні працівників щодо того, яким має бути і як себе має поводити керівник під час роботи в умовах воєнного стану. Виявлені відмінності стосовно вимог до менеджерів у дослідженнях теоретиків менеджменту до і під час воєнного стану. Визначено, що акцент наразі робиться на особистісних якостях, допомозі оточуючим, здатності зберегти команду, бажанні змінити ситуацію на краще. Наголошено, що деякі якості набули нового значення і трактуються по-новому, враховуючи вимоги часу. Проаналізовано міркування керівників-практиків вітчизняних підприємств, які мають власне бачення ситуації та досвід збереження бізнесу таробітників в умовах воєнного стану. Під час опитування працівників виявлено, що майже половина з них змінили свої очікування до керівників і головним вважають наявність стресостійкості, відповідальності та гнучкості. Також, більше половини опитаних вважають, що їхнє керівництво впоралось зі своїми обов'язками під час війни, третина – що впорались частково. Менеджери-лідери завдяки професіоналізму і розвиненим особистісним якостям не тільки змогли зберегти бізнес, а й підтримують і допомагають тим, хто цього потребує. Таким чином в нашому суспільстві поступово переважає група людей, для яких матеріальні блага не становлять практично єдиної цінності. Підготовка майбутніх менеджерів у ЗВО має враховувати зміни вимог до менеджерів і відповідати новим викликам, які постали перед вітчизняними підприємствами задля успішного подолання загроз і подальшої відбудови країни.
 • Документ
  Ініціатива - основа успіху бізнесу в економіці знань
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Лінькова, Олена Юріївна
  В роботі проаналізовано виклики економіки знань до менеджменту: глобалізація, інтернаціоналізація, інформатизація та інтелектуалізація праці, інтеграція, міграція, екологізація. Поглиблено тлмачення концепції ціннісного управління, як узгодження пріорітетів розвитку суспільства в цілому з пріорітетами бізнесу (клінтів, власників, менеджерів, персоналу). Формування цінностей пов’язано з емоціями людини, а не раціональними ідеями, тобто вони утворюються з мотиваційними підсистемами (матеріальної мотивації, нематеріальної мотивації, контролем ключових показників, концентрація на досягненні цілей). Ціннісне управління дозволяє ефективно розподілити зусилля компанії та на рівні протиріч мінімізувати конфлікти пріорітетів. Пріорітети формують критеріальну базу прийняття управлінських рішень менеджерами на всіх рівнях ієрархії підприємства. Структуровано особливості цінністного управління: постійне управління змінами (технології, менеджмент, цінності, потреби, культура, структура, ефективність, імідж, соціальна відповідальність, екологічний менеджмент); ініціювання змін бізнесом через оновлення товару (для міжнародноі конкуренції та створення стійких конкурентних переваг). Вивчено особливості ціннісного управління з метою підвищення конкурентоспроможності бізнесу: вивчення суспільних потреб; ефективні партнерські угоди на ринку; використання можливостей інформаційних технологій; навчання топ-менеджменту в межах концепції ціннісного управління; розвиток корпоративної культури; командне лідерство; управління змінами; професійний супровід структурних змін. Виділено складові менеджменту щодо формування умов для сприяння прояву ініціативи фахівцями за всіма стадіями ціннісного управління: відбір персоналу (прийняття командних рішень); навчання (максимальна віртуалізація програм); адаптація (ротація персоналу); мотивація (залучення до реалізаціі соціальних завдань); контроль (систематизація та індивідуалізація результатів); підвищення кваліфікації (узгодження цінностей). Використання ціннісного управління в практичному менеджменті дозволить: забезпечити конкурентоспроможність бізнесу; збільшиити продуктивність праці фахівців, які виконують інтелектуальні завдання; оптимізувати використання ресурсів; постійно впроваджувати інновації; підвищувати мотивацію персоналу; ефективно реалізовувати заходи соціальної відповідальності бізнесу. Зазначені питання для проведення подальших досліджень: вивчення механізмів управління ризиком для бізнесу від звільнення персоналу.
 • Документ
  Концепція забезпечення економічної безпеки бізнес-процесів підприємства
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Коптєва (Фадєєва), Ганна Миколаївна
  В умовах глобалізації і інтеграції розширення і поглиблення ринкових відносин створює передумови для формування соціальної відповідальності бізнесу, в рамках якого відбувається процес створення цінностей як для самого підприємства, так і для його стейкхолдерів, що є джерелом забезпечення стійкості підприємства та його економічної безпеки. Метою дослідження є аналіз існуючих концепцій забезпечення економічної безпеки підприємства, обґрунтування її основних елементів, а також розвиток теорії економічної безпеки за рахунок акцентування уваги на бізнес-процесах і виділення ключових зон відповідальності. Завданнями дослідження є аналіз існуючих концепцій забезпечення економічної безпеки підприємства, її основних елементів, а також обґрунтування авторської концепції забезпечення економічної безпеки бізнес-процесів підприємства, що сприятиме підвищенню його соціальної відповідальності. Спираючись на проведене дослідження щодо концепцій забезпечення економічної безпеки підприємства встановлено, що головною метою її побудови є надання достовірної та релевантної інформації для управління бізнес-процесами підприємства при виборі напрямів підтримання його безпеки та стійкого розвитку. Обґрунтовано концепцію забезпечення економічної безпеки бізнес-процесів підприємства, яка ґрунтується на засадах системно-процесного підходу, враховує економічні інтереси підприємства, які мають бути захищені (з точки зору економічної безпеки) та реалізовані (з точки зору процесного управління). Реалізація даної концепції забезпечує надання достовірної та релевантної інформації для управління бізнес-процесами підприємства під час вибору напрямів підтримання його безпеки та стійкого розвитку. Сформована концептуальна модель забезпечення економічної безпеки бізнес-процесів підприємства базується на сучасних інструментах управління з урахуванням системного і процесного підходу з метою забезпечення стійкого функціонування та розвитку підприємства на ринку на основі узгодженості його функціональних складових в умовах динамічного середовища.
 • Документ
  Potential of Kharkiv’s region
  (2023) Khabalevskyi, V.; Koptieva (Fadieieva), H. M.
 • Документ
  Аутсорсинг у зовнішньоекономічній діяльності підприємства
  (2023) Ткаченко, О. А.; Коптєва (Фадєєва), Ганна Миколаївна
 • Документ
  Вектори сталого розвитку України
  (2023) Фадєєв, Д. В.; Коптєва (Фадєєва), Ганна Миколаївна
 • Документ
  Планування і організація системи навчання персоналу
  (International Academy of Applied Sciences, 2023) Чумаков, В. В.; Коптєва (Фадєєва), Ганна Миколаївна
 • Документ
  Зарубіжний досвід навчання персоналу
  (International Academy of Applied Sciences, 2023) Турчаніков, А. Г.; Коптєва (Фадєєва), Ганна Миколаївна
 • Документ
  Сучасні тренди розвитку сфери B2 в продажів
  (International Academy of Applied Sciences, 2023) Омельченко, І. Г.; Коптєва (Фадєєва), Ганна Миколаївна