3D-візуалізація корпусів готелю "Gateway"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

моделювання, програмне забезпечення, візуальна складова, подальша реалізація, проект, реальна оцінка, необхідні корективи

Бібліографічний опис

Третяк С. Г. 3D-візуалізація корпусів готелю "Gateway" / С. Г. Третяк, Д. В. Воронцова // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : наук. вид. : тези доп. 28-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2020, [28-30 жовтня 2020 р.] : у 5 ч. Ч. 4 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : Планета-Прінт, 2020. – С. 192