Industrial gas turbine engine off-design performance improvement controlling cooling air flow

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
NTU "KhPI"
Анотація
The modern gas turbine engine has been used in current power generation industry for almost half a century. They are designed to operate with the best efficiency during normal operating conditions and at specific operating points. However, due to power grid demands, different ambient temperatures, fuel types, relative humidity and driven equipment speed the gas turbine units have to work today on partial load too, which can affect the hot gas path condition and life expectancy. At these off-design conditions, gas turbine’s efficiency and life deterioration rate might significantly deviate from the design specifications. In this paper, a digital twin concept for gas turbine unit off-design performance prediction (AxSTREAM® platform) is used. The description of created digital twin is presented. The validation of proposed gas turbine unit digital twin is carried out by comparison with literature source test data. The GTU performance estimation controlling cooling air at part load modes using digital twin was performed.
Сучасний газотурбінний двигун використовується в енергетиці вже майже півстоліття. Вони призначені для роботи з максимальною ефективністю при нормальних робочих умовах і в конкретних робочих точках спільної роботи турбіни і компресора. Проте, через вимоги електромережі, зміни температури навколишнього середовища, типу палива, відносної вологості або частоти обертання приводного пристрою, газотурбінні установки змушені сьогодні працювати при частковому навантаженні, що може вплинути на стан проточної частини турбіни і тривалість її життя. При цих внепроектних умовах ефективність газової турбіни і коефіцієнт зносу можуть значно відрізнятися від проектних специфікацій. У даній статті використовується концепція цифрового двійника об'єкта для прогнозування продуктивності турбоагрегату на позапроектних режимах (платформа AxSTREAM®). Представлено опис створеного цифрового двійника. Валідація запропонованого цифрового двійника газотурбінної установки здійснюється шляхом порівняння з даними випробувань наведеними в джерелах інформації. Була виконана оцінка продуктивності ГТУ, при регулюваннi витрати охолоджуючого повітря на режимах часткового навантаження з використанням цифрового двійника.
Опис
Ключові слова
gas turbine unit, off-design mode, power control, cooling system control, efficiency improvement, агрегат газотурбінний, режим внепроектної роботи, управління потужністю, управління системою охолодження, підвищення ефективності
Бібліографічний опис
Moroz L. Industrial gas turbine engine off-design performance improvement controlling cooling air flow / L. Moroz, M. Burlaka, V. Barannik // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування = Bulletin of the National Technical University "KhPI" : coll. sci. papers. Ser. : Power and Heat Engineering Processes and Equipment. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 11 (1287). – С. 47-55.
Зібрання