Examining the formation and properties of TiO₂ oxide coatings with metals of iron triad

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

10.15587/1729-4061.2017.97550

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Технологический центр
Украинская государственная академия железнодорожного транспорта

Анотація

Досліджено вплив складу полілігандних цитратно-дифосфатних електролітів та режимів плазмово-електролітичного оксидування на процеси формування металоксидних каталізаторів TiOx. MOy (M=Fe, Co, Ni). Показані шляхи керування морфологією поверхні, хімічним складом покривів та інкорпоруванням в них оксидів металів тріади заліза. Встановлено, що одержані змішані оксидні покриви характеризуються підвищеною корозійною стійкістю та високою каталітичною активністю в реакціях окиснення монооксиду вуглецю.

Опис

Ключові слова

каталізатор, оксиди титану, оксидні покриви, плазмово-електролітичне оксидування, каталітична активність

Бібліографічний опис

Examining the formation and properties of TiO₂ oxide coatings with metals of iron triad / M. Sakhnenko [et al.] // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies = Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2017. – Vol. 2, № 11 (86). – P. 4-10.