Метод коррекции функции преобразования измерительных устройств при помощи искусственной нейронной сети

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Опис

Ключові слова

нелинейность функции, искусственная нейронная сеть, функция преобразования, аппроксимация

Бібліографічний опис

Овчарова Т. А. Метод коррекции функции преобразования измерительных устройств при помощи искусственной нейронной сети / Т. А. Овчарова // Актуальні проблеми приладобудування в Україні : тези доп. 1-ї міської наук.-практ. конф. молодих вчених, 20 травня 2011 р. – Харків : НТУ «ХПІ», 2011. – С. 18-20.