Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2017"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

конференції НТУ "ХПІ", праці вчених НТУ "ХПІ", економіка, економічний аналіз, облік, аудит, інформаційні технології в економіці, інноваційні процеси в економіці, інвестиційні процеси в економіці, маркетингові дослідження, підприємницька діяльність, податкова система, митна система, фінансово-кредитна система, соціально-економічні системи, економічна безпека, фінансова безпека

Бібліографічний опис

Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2017" : тр. 13-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 6-8 грудня 2017 р. / ред.: О. В. Манойленко, Є. М. Строков ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – 160 с.