Вилучення рутенію з техногенної сировини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

каталізатори промислові, процеси електрохімічні, відпрацьовані ОРТА, обробка абразивно-струменева, напірний метод, електричне поле

Бібліографічний опис

Глухій Ю. Є. Вилучення рутенію з техногенної сировини / Ю. Є. Глухій, О. Ю. Бровін // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я (MicroCAD–2015) : тези доп. 23-ї міжнар. наук.-практ. конф., [20-22 травня 2015 р.] : у 4 ч. Ч. 2 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – С. 209.