Математичне моделювання динамічних процесів ринку грошей України (UONIA)

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

міжбанківський ринок, вартість гривневих ресурсів, Український індекс міжбанківських ставок овернайт, UONIA, математичне моделювання, аналіз, прогнозування, часові ряди, ARIMA-моделі, LSTM-моделі

Бібліографічний опис

Кисельов В. О. Математичне моделювання динамічних процесів ринку грошей України (UONIA) / В. О. Кисельов, О. В. Костюк, О. А. Геляровська // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : тези доп. 30-ї Міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD-2022, 19-21 жовтня 2022 р. / ред. Є. І. Сокол ; уклад. Г. В. Лісачук. – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – С. 843.