Проблема мобільного збереження та транспортування водню

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
В статті розглядаються питання застосування водню в енерге тичних цілях, як палива. Проблеми та методи його збереження в зв’язаному стані і транспортуванні. Надано характеристику п’яти видів паливних елементів.
In the article the questions of the use of hydrogen are examined in power aims, as a fuel. Problems and methods of its preservation in the bound state and during transportation. Characteristics of five types of fuel cells.
Опис
Ключові слова
паливний елемент, зв’язаний стан, електрохімічний генератор, водень-акумулюючі матеріали, hydrogen, fuel element, bound state
Бібліографічний опис
Внукова Н. В. Проблема мобільного збереження та транспортування водню / Н. В. Внукова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2011. – № 58. – С. 154-157.
Зібрання