Економічно обгрунтована теплова інтеграція процесу очищення коксового газу від бензольних вуглеводнів

Анотація
У роботі розглянуто можливість покращення теплової інтеграції в процесі очистки коксового газу від бензольних вуглеводнів. Визначено оптимальне значення мінімального температурного напору на теплообмінному обладнанні. Розроблено проект реконструкції теплообмінної системи. У разі впровадження проекту реконструкції споживання теплової енергії та охолоджуючої води може бути скорочено на 45 та 20% відповідно. Строк окупності складатиме 11 місяців.
Опис
Ключові слова
температурний напор, теплообмінне обладнання, проект реконструкції, споживання енергії
Бібліографічний опис
Ульєв Л. М. Економічно обгрунтована теплова інтеграція процесу очищення коксового газу від бензольних вуглеводнів / Л. М. Ульєв, С. О. Болдирєв, М. А. Васильєв // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2011. – № 21. – С. 125-132.