Дослідження гідродинаміки потоку повітря в струменево-нішевій системі спалювання палива

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

10.20998/2078-774X.2016.09.14

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Проведено дослідження структури потоку повітря в нішевій порожнині трапецієвидної форми із плоским козирком на передній стінці в умовах струменево-нішевої системи стабілізації і спалювання газоподібного палива. Представлено методику проведення та опис експериментальної установки для виконання термоанемометричних досліджень. Виконано порівняння експериментальних даних профілю турбулентності для прямокутної та трапецієвидної ніші. Проаналізовано структуру течії в нішевій порожнині та її вплив на стабілізаційні якості струменево-нішевої системи.
The purpose of this scientific paper is to improve the startup characteristics of jet-recess system (JRS) by changing its configuration after the analysis of the hydrodynamic structure of flow. A change in the configuration of recess cavity covers a change of its rectangular shape for the trapezoidal shape with further establishment of the so-called ″flow structurator″ represented by the flat apron above the recess in the front wall. The flow structure, in particular velocity profiles averaged in time and their pulsations were measured experimentally using the heat loss anemometer-based technology in isothermal conditions in the air channel provided that the recess is available.

Опис

Ключові слова

СНС, турбулентність, пальниковий пристрій, пускові характеристики, turbulence, startup characteristics

Бібліографічний опис

Сірий О. А. Дослідження гідродинаміки потоку повітря в струменево-нішевій системі спалювання палива / О. А. Сірий, М. З. Абдулін, О. В. Баранюк // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування = Bulletin of National Technical University "KhPI" : coll. of sci. papers. Ser. : Power and Heat Engineering Processes and Equipment. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – № 9 (1181). – С. 94-100.

Зібрання