Порівняння напружено-деформованого стану в зоні контакту складеного тіла з рухливою та нерухливою жорсткими вставками методом R-функцій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Методом R-функцій на основі варіаційного принципу Рейсснера проведено порівняння напружено-деформованого стану в зоні ідеального та неідеального контакту пружного зовнішнього тіла з абсолютно жорсткою рухливою та нерухливою вставками.
The analysis of stress-strained state in the field of ideal and imperfect contact interaction of an elastic body with absolutely rigid movable and fixed insertions are given. The calculations are obtained by the R-functions method for a Reissner functional.
Опис
Ключові слова
принцип Рейсснера, НДС, контакт, зовнішнє тіло
Бібліографічний опис
Тарсіс К. Ю. Порівняння напружено-деформованого стану в зоні контакту складеного тіла з рухливою та нерухливою жорсткими вставками методом R-функцій / К. Ю. Тарсіс // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Динаміка і міцність машин. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2011. – № 52. – С. 186-190.