Електричні параметри оксидних систем титану та міді

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

електроліт, синтез водню, електроліз, опір, осадження електрохімічне, провідність, поляризація, напруга

Бібліографічний опис

Електричні параметри оксидних систем титану та міді / Ю. А. Желавська [та ін.] // Інформаційні технології : наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я (MicroCAD–2014) : тези доп. 22-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 21-23 травня 2014 р. / ред. Л. Л. Товажнянський. – Харків : НТУ "ХПІ", 2014. – Ч. 2. – С. 282.