Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи "Розрахунок на міцність деталей шатунно-поршневої групи автотракторних двигунів"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Методичні вказівки призначені для студентів усіх форм навчання спеціальності 142 – енергетичне машинобудування, які виконують розрахунки на міцність основних деталей двигунів внутрішнього згоряння в курсових і дипломних проектах та роботах. В даних методичних вказівках даються рекомендації з розрахунків і аналізу напружень, що виникають в найбільш навантажених перерізах деталей, які приводять як до їх поломки, так і до їх значного зносу. Вміння визначати запас міцності деталей кривошипно-шатунного механізму двигуна та розуміння факторів впливу є важливим для сучасного спеціаліста в галузі енергетичного машинобудування.

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, машинобудування, напруга, розрахунок поршня, розрахунок стрижня шатуна, розрахунок шатунних болтів, електрична енергія

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи "Розрахунок на міцність деталей шатунно-поршневої групи автотракторних двигунів" з дисципліни "Динаміка та міцність ДВЗ" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 142 Енергетичне машинобудування / уклад.: С. С. Кравченко, О. І. Свєженцева ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – 43 с. – URI: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/71875.