Особливості електролітичного осадження срібних покриттів із кислих тіосечовинно-цитратних розчинів

Ескіз недоступний

Дата

2020

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Київський національний університет технологій та дизайну

Анотація

Опис

Ключові слова

монографія, хімічні реакції, електроліти, гальванотехніка, анодна поляризація, silver, thiourea, citric acid, anodic dissolution, cathodic deposition, biomedical applications of silver coatings

Бібліографічний опис

Особливості електролітичного осадження срібних покриттів із кислих тіосечовинно-цитратних розчинів / О. Л. Смірнова [та ін.] // Promising Materials and Processes in Applied Electrochemistry – 2020 = Перспективні матеріали та процеси в прикладній електрохімії – 2020 : монографія / В. З. Барсуков [та ін.]. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 80-90.