Оптимізація джерел формування банківських ресурсів

Ескіз недоступний

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ФОП Томенко Ю. І.

Анотація

Опис

Ключові слова

банківська сфера, політика банку, грошові кошти, ресурсна база, banking sphere, bank policy, money, resource base

Бібліографічний опис

Штефан Н. М. Оптимізація джерел формування банківських ресурсів / Н. М. Штефан, А. С. Русінова // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2019" : тр. 15-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 4-6 грудня 2019 р. / ред. Є. М. Строков ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : Томенко Ю. І., 2019. – С. 146-147.