Методичні вказівки до виконання практичної роботи "Проектування литої заготівки"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Підвищення якості деталей, вузлів та агрегатів двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) нерозривно пов'язане з точністю та якістю застосовуваних заготівок. Метою даного практичного заняття є закріплення теоретичної інформації та отримання практичних навичок проектування литих заготівок деталей ДВЗ, що становлять близько 40% всіх заготівок у двигунобудуванні. Поставлена мета найрезультативніше досягається у разі попередньої самопідготовки студента до практичного заняття. У ході заняття коротко викладається методика проектування литої заготівки; кожному студенту видається індивідуальне завдання до виконання самостійної роботи. Викладач контролює виконання роботи студентами. Захист звітів до практичних занять прово диться на консультаціях. Звіт виконується індивідуально кожним студентом у окремому зошиті. При оформленні звіту слід керуватися вимогами стандарту СТВНЗ-ХПІ-3.01-2006. Текстові документи у сфері навчального процесу.

Опис

Ключові слова

методичні вказівки, двигуни внутрішнього згоряння, відцентрове відливання, корпусні деталі, деталі механізму газорозподілу, відливання під тиском, відливання в кокіль

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання практичної роботи "Проектування литої заготівки" з дисципліни "Прогресивні технології машинного виробництва" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 142 "Енергетичне машинобудування" / уклад.: С. С. Кравченко, О. Ю. Ліньков, А. В. Савченко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – 40 с. – URI: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/65263.