Розв'язання транспортної задачі з обмеженнями за часом за допомогою метаеврістичного алгоритму

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
In the paper the routing vehicle problem is considered taking into account the service time, for which the discrete model was developed and the numerical scheme based on metaheuristic algorithm was implemented. The effectiveness of the proposed algorithm was checked on the high-dimensional test problems.
Опис
Ключові слова
метаевристика, оптимізація дискретна, маршрутизація, обслуговування клієнтів, модель дискретна, схема обчислювальна
Бібліографічний опис
Любчик Л. М. Розв'язання транспортної задачі з обмеженнями за часом за допомогою метаеврістичного алгоритму / Л. М. Любчик, Р. О. Шафєєв // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 3 (977). – С. 35-39.