Теоретические аспекты формирования позитивного мышления у будущих специалистов в высших учебных заведениях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

образовательная деятельность студентов, педагогический эксперимент, личностные качества, негативные установки, внутренняя гармония

Бібліографічний опис

Редкозубова С. А. Теоретические аспекты формирования позитивного мышления у будущих специалистов в высших учебных заведениях / С. А. Редкозубова, В. В. Недотопа // Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів : матеріали 5-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 травня 2019 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 200-203.