Розробка технології похідних соусів на основі соусів закусочних

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті наведено дослідження, які дозволили розробити похідні соуси, що дає можливість розширити асортимент і регулювати енергетичну цінність раціонів.

Опис

Ключові слова

стабілізатори штучного походження, структуроутворювачі рослинного походження, круп’яне борошно, емульсії, органолептичні показники

Бібліографічний опис

Чоні І. В. Розробка технології похідних соусів на основі соусів закусочних / І. В. Чоні // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Новые решения в современных технологиях. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 15. – С. 115-119.

Зібрання