Визначення прямої сонячної радіації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Мета роботи – закріпити знання отримані в процесі вивчення курсу, ознайомитися з методикою проведення досліджень, вивчити методику визначення прямої сонячної радіації; придбати практичні навички визначення прямої сонячної радіації за допомогою термоелектричного актинометра Савінова – Янишевського. Запропонована лабораторна робота призначена для вивчення теми «Середовище та умови існування організмів». Методичні вказівки до лабораторної роботи містять такі структурні елементи: - мета та основні завдання роботи; - основні теоретичні відомості; - опис приладів та експериментальної установки; - заходи безпеки під час виконання лабораторної роботи; - послідовність і рекомендації щодо виконання роботи; - обробка експериментальних даних; - контрольні запитання; - список рекомендованої літератури; - додатки.

Опис

Ключові слова

актинометри, метеорологічні процеси, сонячна енергія, природне освітлення, залежність маси атмосфери

Бібліографічний опис

Визначення прямої сонячної радіації : метод. вказівки для студентів усіх спец. та усіх форм навчання / уклад.: Н. Є. Мовмига, Л. А. Васьковець, Н. Є. Твердохлєбова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – 20 с.