Шляхи покращення результатів діяльності малих підприємств хлібобулочної промисловості в умовах досконалої конкуренції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
У роботі мова йде про малі підприємства хлібобулочної промисловості, що працюють в умовах досконалої конкуренції, а саме доготовочні підприємства (громадського харчування) – які здійснюють приготування блюд з напівфабрикатів і кулінарних виробів, їх реалізацію і організацію вжитку. Запропоновано один із шляхів підвищення якості хлібобулочної продукції. Представлені розрахунки про доцільність заходу
The paper will discuss small business bakery industry in conditions of perfect competition, namely dohotovochni enterprises (catering) – engaged in cooking with culinary and semi-finished products, their implementation and organization use. A one way to improve the quality of bakery products, namely the introduction of such additives as dry wheat gluten, presented research at appropriate introduction of additives
Опис
Ключові слова
попит, якість, прибуток, громадське харчування, perfect competition, small businesses, demand, quality, profit
Бібліографічний опис
Рогалева О. П. Шляхи покращення результатів діяльності малих підприємств хлібобулочної промисловості в умовах досконалої конкуренції / О. П. Рогалева // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 45 (951). – С. 149-155.
Зібрання