Історіографія модернізації військової освіти під впливом розвитку танкобудування в XX столітті

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті проведений історіографічний огляд модернізації військової освіти під впливом розвитку танкобудування в ХХ столітті з позицій загальнонаукової методології, яка прийнята в сучасних наукових дослідженнях.
This article is described the historical modernization of officer training under influence of development the tank’s building in twentieth century. It’s analyzed from position of common methodology used in modern researches.

Опис

Ключові слова

Збройні Сили України, підготовка військових фахівців, воєначальники, історія науки, вчені, військово-навчальні заклади

Бібліографічний опис

Криленко І. М. Історіографія модернізації військової освіти під впливом розвитку танкобудування в XX столітті / І. М. Криленко // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : История науки и техники. – Харьков : НТУ "ХПИ". – 2009. – № 29. – С. 75-82.