Здоровий спосіб життя як шлях до збереження генофонду нації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

спосіб життєдіяльності, збереження генофонду нації, стан здоров’я всієї нації, збереження національної ідентичності

Бібліографічний опис

Білоножко І. Г. Здоровий спосіб життя як шлях до збереження генофонду нації [Електронний ресурс] / І. Г. Білоножко ; наук. керівник Л. І. Юрченко // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. студ. і аспірантів, 18-19 квітня 2024 р. / гол. ред. А. В. Кіпенський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків : НТУ "ХПІ", 2024. – С. 78-80.