Електроліт золотіння

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ДП "Український інститут промислової власності"

Анотація

Електроліт золотіння, що містить комплексну хлоридну сполуку золота, який відрізняється тим, що він додатково містить калію хлорид, калію сульфат, сульфатну кислоту, лимонну кислоту і кобальту хлорид, а як комплексну хлоридну сполуку золота - калію тетрахлороаурат при такому співвідношенні компонентів (г/дм³): калію тетрахлороаурат (в перерахуванні на золото) 4-6; калію хлорид 70-80; калію сульфат 40-50; сульфатна кислота 20-30; лимонна кислота 15-25; кобальту хлорид 0,3-0,5.

Опис

Ключові слова

модель корисна, патент, гальваностегія

Бібліографічний опис

Пат. 31325 Україна, МПК (2006) C25D 3/00. Електроліт золотіння [Текст] / О. Л. Смірнова, Б. І. Байрачний, А. Ю. Ніконов ; патентовласник Нац. техн. ун-т "ХПІ". – № u200706575 ; заяв. 12.06.2007 ; публ. 10.04.2008, Бюл. № 7, 2008 р. – 3 с.