Вибір раціонального розподілу потоків поїздів по залізничному полігону

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті виконані дослідження впливу розподілу потоків поїздів по ланкам залізничного полігону на економічні показники, формалізована та вирішена задача вибору маршрутів пропуску поїздопотоків.
The impact of flow distribution of trains on the railway polygon sections on the economic indicators have been performed in this article. The problem of selecting routes of the trainflows was formalized and solved.

Опис

Ключові слова

прибуток залізниць, вибір маршрутів, задача оптимізації, економічні показники, distribution of flows, earnings of railways, choice of route optimization problem, train polygon

Бібліографічний опис

Мозолевич Г. Я. Вибір раціонального розподілу потоків поїздів по залізничному полігону / Г. Я. Мозолевич // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 56 (1029). – С. 60-66.

Зібрання