Деякі інструменти впливу емоцій на засвоєння інформації в дистанційному навчанні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

дистанційні освітні технології, дистанційне навчання, електронне навчання, дистанційні курси, емоційний стан студентів, емоційний клімат

Бібліографічний опис

Твердохлєбова Н. Є. Деякі інструменти впливу емоцій на засвоєння інформації в дистанційному навчанні / Н. Є. Твердохлєбова // Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Херсон, 2001. – 2 с.