Дослідження вимог нормативних документів щодо якості атмосферного повітря в Україні та країнах ЄС

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Показано, що ступінь сумісності вимог нормативних документів Європи та України дуже низький, що свідчить про значні розбіжності між нормативними значеннями показників якості повітря. Для визнання Європою українських стандартів необхідно провести роботи з їх перегляду або гармонізації зі стандартами ЄС.

Опис

Ключові слова

сумісність вимог, нормативні значення, якість повітря, українські стандарти, стандарти ЄС, гармонізація

Бібліографічний опис

Дослідження вимог нормативних документів щодо якості атмосферного повітря в Україні та країнах ЄС / В. О. Залога [та ін.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – № 46. – С. 58-63.

Зібрання