Research into influence of the electrolysis modes on the composition of galvanic Fe-Co-Mo coatings

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

10.15587/1729-4061.2017.103100

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Технологический центр
Украинская государственная академия железнодорожного транспорта

Анотація

Досліджено вплив енергетичних (густина струму і) і часових (тривалість імпульсу tі і паузи tn, співвідношення tі/tn) параметрів електролізу на склад та морфологію покриттів Fe-Co-Mo. Встановлено, що підвищення тривалості імпульсу сприяє збагаченню сплаву молібденом тим більше, чим вище густина струму. Показано, що зі збільшенням густини струму структура поверхні покриттів змінюється від дрібнозернистої до глобулярної.

Опис

Ключові слова

амплітуда струму, імпульсний режим, тернарні сплави, цитратний електроліт

Бібліографічний опис

Research into influence of the electrolysis modes on the composition of galvanic Fe-Co-Mo coatings / I. Yermolenko [et al.] // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies = Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2017. – Vol. 3, № 12 (87). – P. 9-15.