Єдність духовно-моральнісних принципів і відповідальності у формуванні професійно-особистісного іміджу інженерів-механіків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

духовна культура, морально-естетична вихованість, розвиток людини, освіта, професійні відносини, внутрішній світ

Бібліографічний опис

Марченко О. О. Єдність духовно-моральнісних принципів і відповідальності у формуванні професійно-особистісного іміджу інженерів-механіків / О. О. Марченко // Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації : зб. наук. пр. : за матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листопада 2014 р., м. Харків : у 2 ч. Ч. 1 / ред. О. Г. Романовський, Ю. І. Панфілов. – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – С. 147-151.