Оптимізація параметрів професійного відбору персоналу дослідних лабораторій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

На підставі результатів проведеного дослідження зроблено висновки щодо сутності кадрової політики персоналу організації (дослідних лабораторій), методологічних, методичних і концептуальних засад її формування та реалізації.

Опис

Ключові слова

кадрова політика, сутність, персонал, засади, формування

Бібліографічний опис

Сколоздра М. М. Оптимізація параметрів професійного відбору персоналу дослідних лабораторій / М. М. Сколоздра, Л. І. Сопільник, Р. І. Байцар // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – № 46. – С. 215-220.

Зібрання