Налаштування моделі прогнозування часу прибуття громадського транспорту на зупинки міста

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

DOI

10.20998/2411-0558.2018.42.07

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Стаття присвячена питанню створення ІоТ-системи для прогнозування та інформування пасажирів про час прибуття транспортних засобів на зупинки міста. Розробка являє собою інтеграцію обчислювальних і комунікаційних систем, спрямованих на полегшення взаємодії між фізичними об'єктами через мережу Інтернет. Наведена базова модель для прогнозування часу прибуття транспортного засобу вздовж маршруту та варіант її настроювання для покращення прогнозу. Наведено результати порівняння практичного застосування моделей в режимі реального часу для тролейбусного парку міста Сєвєродонецьк. Визначено загальне відхилення розрахунків прогнозу від дійсного часу прибуття тролейбуса на контрольні точки (зупинки).
The paper is devoted to the problems of the developing IoT-system for forecasting arrival time for public transport to the city bus stops. The development is an integration of computing and communication systems aimed at facilitating the interaction between physical objects through the Internet. The basic model and its modification are presented. The results of comparison these models after their of practical implementation for the trolleybus park in Severodonetsk city are presented. The general deviation of the forecast calculations from the actual time of arrival of the trolleybus to checkpoints (stops) is determined.

Опис

Ключові слова

транспортний засіб, контрольна точка, GPS-датчики, дорожні сегменти, графік руху, режим реального часу, prediction, arrival time, vehicle, model, checkpoint

Бібліографічний опис

Деркач М. В. Налаштування моделі прогнозування часу прибуття громадського транспорту на зупинки міста / М. В. Деркач, І. С. Скарга-Бандурова, В. О. Хишев // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Інформатика та моделювання. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 42 (1318). – С. 138-147.

Зібрання