Особливості поширення фононів у графенових наноструктурах. Швидкі високочастотні фонони у квазізгинальній моді

Ескіз недоступний

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

квазізгинальні фонони, графенові наноструктури, аналіз частотних залежностей, поширення квазічастинок, квазізгинальні акустичні фонони, пропагони, квадратична дисперсія, пропагон - дифузонні межи, особливості ван Хова, дифузонна зона, квазівигинні дифузони, сингулярність, оптична пропагонна зона, групові швидкості фононів, квазізгинальні оптичні фонони, локони, локалізовані стани, функція Гріна, локонна зона, квазилокалізовані стани, локалізація квазічастинок, zigzag-кордон графенового моношару

Бібліографічний опис

Мінакова К. О. Особливості поширення фононів у графенових наноструктурах. Швидкі високочастотні фонони у квазізгинальній моді / К. О. Мінакова // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : тези доп. 30-ї Міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD-2022, 19-21 жовтня 2022 р. / ред. Є. І. Сокол ; уклад. Г. В. Лісачук. – Харків : НТУ "ХПІ", 2022. – С. 337.