Пірофосфатно-цитратні електроліти для осадження покриттів сплавами Zn-Ni, Zn-Sn, Cu-Zn

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова
Анотація
Опис
Ключові слова
електроліти комплексні, полілігандна система, пірофосфат-цитрат, поверхнево-активних речовини
Бібліографічний опис
Пірофосфатно-цитратні електроліти для осадження покриттів сплавами Zn-Ni, Zn-Sn, Cu-Zn / О. З. Сергієнко [та ін.] // Актуальні питання хімії та інтегрованих технологій : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 80-річчю каф. хімії ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 7-8 листопада 2019 р. / орг. ком.: В. М. Бабаєв [та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2019. – С. 155.