Війні легше запобігти, аніж її зупинити (до 70-річчя завершення Другої світової війни)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

людство, трагедія, фашизм, сфера інтересів, агресія, поразка

Бібліографічний опис

Кучеренко І. І. Війні легше запобігти, аніж її зупинити (до 70-річчя завершення Другої світової війни) / І. І. Кучеренко, В. Т. Британ // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доп. Міжнар. наук.-теор. конф. студ. і аспір., 8–9 квітня 2014 р., м. Харків / ред. Л. Л. Товажнянський. – Харків : НТУ «ХПІ», 2014. - С. 64-65.