Определение температурного интервала пластичности при развальцовке тонкостенных осесимметричных труб

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Пропонуються залежності в графічній та аналітичній формах визначення температурного інтервалу пластичності з метою здобуття оптимальних енергосилових параметрів развальцовки тонкостінних труб довільного діаметру. Отримані аналітичні залежності показують задовільну збіжність з експериментальними даними, що приводяться в літературних джерелах.
Dependences are offered in the graphic and analytical forms of determination of temperature interval of plasticity with the purpose of receipt of optimum energypower parameters of enlarge pipes tеhinly wall pipes of arbitrary diameter. Got analytical dependences show satisfactory convergence with experimental information which over are brought in literary sources.

Опис

Ключові слова

горячая обработка сталей, интенсивность внешних сил, рабочие температуры, интенсификация, процесс обработки

Бібліографічний опис

Федорченко В. Г. Определение температурного интервала пластичности при развальцовке тонкостенных осесимметричных труб / В. Г. Федорченко, С. В. Подлесный, А. Ю. Деньщиков // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Динамика и прочность машин. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 42. – С. 172-179.

Зібрання