Le Systeme de Lꞌenseignement Superieur au Congo et en Ukraine

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

enseignement supérieur Congo, l'enseignement supérieur en Ukraine, éducation internationale, étudiants étrangers

Бібліографічний опис

Ngobeya P. Le Systeme de Lꞌenseignement Superieur au Congo et en Ukraine / P. Ngobeya, C. G. Ndzoulou, E. Bayonne // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. студ. і аспірантів, 8-9 квітня 2020 р. / ред. кол. Є. І. Сокол [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2020. – С. 474-475.