Аналіз позиції України в індексі глобальної конкурентоспроможності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

модернізація економіки, інвестиції, Всесвітньо економічний форум, продуктивність, оцінки бізнесу, складові конкурентоспроможності

Бібліографічний опис

Ляш К. С. Аналіз позиції України в індексі глобальної конкурентоспроможності / К. С. Ляш // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес. До 55 річниці першого польоту людини у космос : тези доп. Міжнар. наук.-теор. конф. студ. і аспір., 19-20 квітня 2016 р., м. Харків : у 3 ч. Ч. 2 / редкол. Є. І. Сокол [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – С. 37-38.