Порівняльна характеристика демократичного та авторитарного стилю викладання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

стилі педагогічної діяльності, вербальна взаємодія, комунікативні навички, критичне мислення, взаємодія студентів

Бібліографічний опис

Терещенко К. Порівняльна характеристика демократичного та авторитарного стилю викладання / К. Терещенко // Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів : матеріали 5-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 травня 2019 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 191-193.