Дослідження аналітичних моделей властивостей кінцевого продукту при розробці нових рецептур соусів з борошном злакових

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

В даній статті проведене дослідження кінцевих властивостей емульсій на основі перлового та вівсяного борошна й обґрунтуванні вихідні значення основних інгредієнтів для розробленої технології.

Опис

Ключові слова

емульсія, перлове борошно, вівсяне борошно, харчова промисловість

Бібліографічний опис

Чоні І. В. Дослідження аналітичних моделей властивостей кінцевого продукту при розробці нових рецептур соусів з борошном злакових / І. В. Чоні // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Новые решения в современных технологиях. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2008. – № 3. – С. 105-110.

Зібрання