Основні напрямки зниження ризику кредитних операцій з точки зору запобігання нелегальної фінансової діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті аналізуються фактори, що впливають на поліпшення якості контролю результатів господарської діяльності, прибутку; приводяться конкретні розрахунки по пропонованих заходах сприятливому зниженню ризику фінансових операцій.
The article analyses factors affecting improvements in monitoring economic performance, profit; provides specific calculations on the proposed activities may assist in reducing the risk of financial operations.

Опис

Ключові слова

резерв, контроль, ліміт, банк, диверсифікація, reserve, control, limit, Bank, credit, finance, diversification

Бібліографічний опис

Каракулов А. Б. Основні напрямки зниження ризику кредитних операцій з точки зору запобігання нелегальної фінансової діяльності / А. Б. Каракулов, Р. Ф. Смоловик // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 55 (1028). – С. 196-198.